Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. w dniach 3-5 czerwca 2019 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w czerwcu 2019 roku planuje zorganizować Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja w następującym terminie

   3-5 czerwca 2019 r.

Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach ul. Płonkowska 1 w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedłożenie przez kandydata kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, szkolenia aktualizującego inspektorów lub szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej z terminem ważności aktualnym do ostatniego dnia szkolenia. Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Szkolenie realizowane będzie w ciągu trzech dni szkoleniowych i kończy się egzaminem.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 500,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

 

Sprawę prowadzi i wszelkich informacji udziela mł. asp. Katarzyna Karpowicz

Druk zgłoszenia dostępny w zakładce – materiały do pobrania

 

Minimalna grupa na potrzeby uruchomienia szkolenia 10 osób.

 

Ośrodek Szkolenia PSP ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07,

e- mailosrodek@straz.bialystok.pl
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej marzec 2019 r.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w miesiącu marcu 2019 roku planujemy zorganizowanie Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

04-09.03.2019 r. – I zjazd,

25-29.03.2019 r. – II zjazd.

 

Szkolenie realizowane będzie w Ośrodku Szkolenia w Łapach ul. Płonkowska 1 w formie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą na samokształcenie i napisanie pracy projektowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie:

− zgłoszenia na szkolenie (formularz zgłoszenia –w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA),

− wykształcenie co najmniej średnie (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dostarczona w pierwszym dniu szkolenia),

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 1200,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Sprawę prowadzi i wszelkich informacji udziela mł. asp. Katarzyna Karpowicz

 

Ośrodek Szkolenia PSP

ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07,

e- mailosrodek@straz.bialystok.pl

 
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja 20-22.02.2019 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w lutym 2019 roku planuje zorganizować Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja w następującym terminie

   20-22 lutego 2019 r.

Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach ul. Płonkowska 1 w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedłożenie przez kandydata kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, szkolenia aktualizującego inspektorów lub szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej z terminem ważności aktualnym do ostatniego dnia szkolenia. Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Szkolenie realizowane będzie w ciągu trzech dni szkoleniowych i kończy się egzaminem.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 500,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

 

Sprawę prowadzi i wszelkich informacji udziela mł. asp. Katarzyna Karpowicz

Druk zgłoszenia dostępny w zakładce – materiały do pobrania

 

Ośrodek Szkolenia PSP

ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07,

e- mailosrodek@straz.bialystok.pl
Harmonogram Szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2019 rok.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w 2019 roku planuje zorganizować Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w niżej wymienionych terminach.

Wstępny harmonogram:

  1. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 20-22.02.2019 r.
  2. Szkolenie inspektorów ochrony ppoż.04-09.03.2019 r. – I zjazd;       25-29.03.2019 r. – II zjazd
  3. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 03-05.06.2019 r.
  4. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 18-20.09.2019 r.
  5. Szkolenie inspektorów ochrony ppoż. 09-14.09.2019 r. – I zjazd;         30.09-04.10.2019 r. II zjazd
  6. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. 28-30.10.2019 r.

Koszt Szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony ppoż. 500,00 zł

Koszt Szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 1200,00 zł

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Druki zgłoszeń dostępne w zakładce – Materiały do pobrania.

Sprawę prowadzi mł. asp. Katarzyna Karpowicz

 

Ośrodek Szkolenia PSP

ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07,

e- mailosrodek@straz.bialystok.pl