image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w 2019 roku planuje zorganizować Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w niżej wymienionych terminach.

Wstępny harmonogram:

  1. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 20-22.02.2019 r.
  2. Szkolenie inspektorów ochrony ppoż.04-09.03.2019 r. – I zjazd;       25-29.03.2019 r. – II zjazd
  3. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 03-05.06.2019 r.
  4. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 18-20.09.2019 r.
  5. Szkolenie inspektorów ochrony ppoż. 09-14.09.2019 r. – I zjazd;         30.09-04.10.2019 r. II zjazd
  6. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. 28-30.10.2019 r.

Koszt Szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony ppoż. 500,00 zł

Koszt Szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 1200,00 zł

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Druki zgłoszeń dostępne w zakładce – Materiały do pobrania.

Sprawę prowadzi mł. asp. Katarzyna Karpowicz

 

Ośrodek Szkolenia PSP

ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07,

e- mailosrodek@straz.bialystok.pl