image_pdfimage_print

Plan pracy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej

na rok 2020

L.P KOD Przedsięwzięcie do realizacji Przewidziany termin realizacji (miesiąc) Osoba

odpowiedzialna za realizację

1. SDKDG Szkolenie doskonalące dla koordynatorów i dowódców grup specjalistycznych, styczeń Naczelnik Ośrodka Szkolenia
2. RL Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego I styczeń Naczelnik Ośrodka Szkolenia
3. UDTZU Szkolenie specjalistycznie z zakresu żurawi samojezdnych – HDS styczeń Naczelnik Ośrodka Szkolenia
4. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) styczeń Naczelnik Ośrodka Szkolenia
5.   Turniej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego w piłce siatkowej luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
6. PDSK Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego  strażaków pełniących służbę jako etatowa i nieetatowa obsada stanowisk kierowania I luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
7. PDSK Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego  strażaków pełniących służbę jako etatowa i nieetatowa obsada stanowisk kierowania II luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
8. PDSK Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego  strażaków pełniących służbę jako etatowa i nieetatowa obsada stanowisk kierowania III luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
9. RL Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego I luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
10. DPRP Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym I luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
11. SIOPA Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. I 24-26 luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
12. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) luty Naczelnik Ośrodka Szkolenia
13. SIOP Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej I 17-22 luty

9-13 marzec

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
14. SEPE Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi i montażu urządzeń elektrycznych do 1 kV marzec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
15. PDDJ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych I marzec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
16.   Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowe – Strażaków  wykonujących zadania związane z udziałem w działaniach ratowniczych (oficer operacyjny) marzec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
17. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby I marzec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
18. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) marzec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
19. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby II kwiecień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
20. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby III kwiecień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
21. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby IV kwiecień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
22. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) kwiecień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
23. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby V maj Naczelnik Ośrodka Szkolenia
24. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby VI maj Naczelnik Ośrodka Szkolenia
25. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby VII maj Naczelnik Ośrodka Szkolenia
26. STERM2 Szkolenie stermotorzysty żeglugi śródlądowej maj Naczelnik Ośrodka Szkolenia
27. SIOPA Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. II 11-13 maj Naczelnik Ośrodka Szkolenia
28. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) maj Naczelnik Ośrodka Szkolenia
29.   Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym czerwiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
30.   Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych czerwiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
31. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby VIII czerwiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
32. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby IX czerwiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
33. ROW Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym I czerwiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
34. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) czerwiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
35. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby X lipiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
36. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby XI lipiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
37. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) lipiec Naczelnik Ośrodka Szkolenia
38. UDTZB Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych przenośnych – UDT sierpień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
39. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby XII sierpień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
40. ROW Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym II sierpień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
41. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) sierpień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
42.   XIII Podlaski Turniej w Dwuboju Pożarniczym wrzesień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
43. GPW Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

 

wrzesień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
44. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby XIII wrzesień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
45. RT Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym I wrzesień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
46. RWZP Szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym wrzesień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
47. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) wrzesień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
48. SIOP Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej II 7-12 wrzesień

28 wrzesień – 2 października

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
49. SEPE Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi i montażu urządzeń elektrycznych do 1 kV październik Naczelnik Ośrodka Szkolenia
50. STERM2 Szkolenie stermotorzysty żeglugi śródlądowej październik Naczelnik Ośrodka Szkolenia
51. PDZ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby XIV październik Naczelnik Ośrodka Szkolenia
52. RWZP Szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym październik Naczelnik Ośrodka Szkolenia
53. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) październik Naczelnik Ośrodka Szkolenia
54. GPW Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych październik Naczelnik Ośrodka Szkolenia
55. SIOPA Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. III 18-20 listopad Naczelnik Ośrodka Szkolenia
56. PDDJ Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych II listopad Naczelnik Ośrodka Szkolenia
57.   Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowe – Strażaków  wykonujących zadania związane z udziałem w działaniach ratowniczych (oficer operacyjny) listopad Naczelnik Ośrodka Szkolenia
58. DPRP Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym listopad Naczelnik Ośrodka Szkolenia
59. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) listopad Naczelnik Ośrodka Szkolenia
60. CHEZP Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym grudzień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
61. CHEZP Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym grudzień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
62.   Turniej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego w halowej piłce nożnej grudzień Naczelnik Ośrodka Szkolenia
63. KD Komory dymowe OSP (wg. potrzeb) grudzień Naczelnik Ośrodka Szkolenia