image_pdfimage_print

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w miesiącu marcu 2019 roku planujemy zorganizowanie Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

04-09.03.2019 r. – I zjazd,

25-29.03.2019 r. – II zjazd.

 

Szkolenie realizowane będzie w Ośrodku Szkolenia w Łapach ul. Płonkowska 1 w formie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą na samokształcenie i napisanie pracy projektowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie:

− zgłoszenia na szkolenie (formularz zgłoszenia –w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA),

− wykształcenie co najmniej średnie (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dostarczona w pierwszym dniu szkolenia),

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 1200,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Sprawę prowadzi i wszelkich informacji udziela mł. asp. Katarzyna Karpowicz

 

Ośrodek Szkolenia PSP

ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07,

e- mailosrodek@straz.bialystok.pl